تمدید مهلت ارسال مقاله به نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

نظر به درخواست های متعدد نویسندگان و پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقاله به نهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی تا 4 فروردین 1402 تمدید می گردد. نویسندگان محترم می توانند از طریق منوی ارسال، مقالات خود را طبق قالب کنفرانس تنظیم کرده و سپس در سامانه ارسال نمایند. لازم به توضیح مجدد است که کنفرانس وب پژوهی دو زبانه است و در هر دو زبان فارسی و انگلیسی مقاله می پذیرد. کلیه مقالات انگلیسی پذیرفته شده مانند سال های قبل جهت نمایه سازی، به پایگاه IEEE Xplore ارسال می شوند. کلیه مقالات فارسی در پایگاه های ISC و SID نمایه می شوند.

فهرست