نمایشگاه

بخش نمایشگاه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان وب

به اطلاع می رساند نظر به موفقیت کنفرانس  بین المللی وب پژوهی در دو دوره گذشته و به جهت بسط فعالیت های کنفرانس و حرکت به سمت حوزه کاربردی و تجاری سازی وب، دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در نظر دارد نمایشگاه جنبی "استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه وب" را در کنار این رویداد بین الملی برگزار نماید. 

در مورد جزئیات برنامه  ها و نحوه ثبت نام شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی علاقه مند به بخش نمایشگاه کنفرانس مراجعه نمایید.