بخش پایان نامه

کنفرانس بین المللی وب پژوهی با هدف توسعه و ترویج وب و تشویق پژوهش های دانشجویان و دانش آموختگان برتر مرتبط با این زمینه تحقیقاتی در ایران، نخستین دوره انتخاب پایان نامه برتر در حوزه وب را برگزار می کند.

جامعه هدف:

فارغ التحصیلان رشته های مختلف اعم از حوزه فنی، علوم انسانی و هنرکه پایان نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی خود را در یکی از زمینه های تحقیقاتی حوزه وب به پایان رسانده اند می توانند آثار خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

شرایط شرکت در بخش پایان نامه:

دفاع از پایان نامه در فاصله 1394/1/1 تا 1395/12/1 انجام شده باشد.

 

نحوه ارسال پایان نامه:

•    دانش آموخته متن کامل پایان نامه خود را در قالب فایل word در سامانه ثبت پایان نامه کنفرانس ارسال نماید.

•    گواهی مؤید تاریخ دفاع و نمره نهایی پایان نامه خود را به ثبت پایان نامه ارسال نماید.

•    مقالات و کتب مستخرج از پایان نامه را به ثبت پایان نامه ارسال نماید.

•    کلیه مدارک به همراه فایل پایان نامه باید به صورت یک فایل zip در سامانه ثبت پایان نامه ارسال نمایند.

•    مهلت ارسال مدارک تا 1395/12/1 است.

 

**توجه:

- سامانه ثبت پایان نامه صرفا جهت ارسال پایان نامه استفاده شود.

- در سامانه مذکور برای ارسال فایل های مربوط به پایان نامه به منوی "ارسال مقاله جدید" مراجعه نمایید.