نشست ویژه

برنامه نشست ویژه

دبیرخانه کنفرانس بین المللی وب پژوهی، نشست تخصصی ویژه ای را با عنوان "چالش ها و راهکارهای افرایش کیفی و کمی محتوای فارسی در وب" - ( ارائه دهنده: خانم دکتر فاطمه عظیم زاده- رئیس پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID ) برگزار می کند.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.