برنامه کارگاه های آموزشی

لیست کارگاه های سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 

Panel  A                                                      زمان: چهارشنبه 30 فروردین 96 ساعت 16:30  الی 18:30

کد کارگاه

عنوان

ارائه دهنده/ ارائه دهندگان

ICWR07-02

معماری کلان داده بر بستر رایانش ابری

وحید امیری، رضا بخشایش
انجمن رایانش ابری

ICWR07-05

بررسی الگوریتم های مطرح در سئوسازی

مهدی ایمنی
کارشناس نرم افزار و برنامه نویس

ICWR07-08

توسعه اپلیکیشن های تحت وب روی موبایل(Progressive Web Apps)

حمید فرجی
دانشگاه علم و فرهنگ

 

 

Panel  B                                                                زمان: پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 14  الی 16

کد کارگاه

عنوان

ارائه دهنده/ ارائه دهندگان

ICWR07-01

آینده بانکداری بر روی وب و Social and Open Banking

دکتر حسن پورشاطری

ICWR07-03

طراحی وب و اپلیکیشن به روش گوگل متریال دیزاین

فرنوش جمالی
دانشگاه علم و فرهنگ

ICWR07-06

تحلیل محیط های اجتماعی با رویکرد آلتمتریکس

شیما مرادی
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

 

Panel  C                                                          زمان: پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 16:30  الی 18:30

کد کارگاه

عنوان

ارائه دهنده/ ارائه دهندگان

ICWR07-04

Practical ELK stack(Elastic search, logstash, kibana)

محمد کریمیان
دانشگاه علم و فرهنگ

ICWR07-07

Information Discovery on the WWW, Using Search by image

Paul Nieuwenhuysen
استاد تمام دانشگاه Vrije ، بلژیک

 

 

برای مشاهده جزئیات هر کارگاه بر روی عنوان کارگاه کلیک نمایید