پیشنهاد کارگاه آموزشی

فراخوان کارگاه‌های دومین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی

 

سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در نظر دارد تعدادی کارگاه آموزشی در زمينه موضوعات کنفرانس برگزار نماید. بدينوسيله از اساتيد دانشگاه، محققان و خبرگان صنعت که مايل به ارائه کارگاه آموزشی مرتبط با زمينه‌های تخصصی کنفرانس می‌باشند دعوت می‌شود جزئيات کارگاه پيشنهادی خود را از طریق فرم پیشنهاد ارائه کارگاه  به دبيرخانه کنفرانس ارسال نمايند.

جدید بودن موضوع، جنبه فنی  و تخصصی بودن، داشتن مخاطب و همچنین سوابق افراد حقیقی یا حقوقی پیشنهاد دهنده از جمله معیارهای ارزیابی پذیرش کارگاه آموزشی می‌باشد. فهرست کارگاه‌های آموزشی پذیرفته شده، پس از بررسی در جلسه کمیته علمی کنفرانس از طریق وب‌گاه کنفرانس منتشر خواهد شد . 

کنفرانس وب پژوهی پشتیبانی کاملی را از نظر پذیرایی، تخصیص اتاق، وسایل صوتی/ تصویری و سایر امکانات کمک آموزشی  ارائه خواهد داد.

  • مهلت ارسال پیشنهاد کارگاه آموزشی30 دی ماه 1395

لطفا فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی را به ایمیل کنفرانس به آدرس icwr@usc.ac.ir ارسال نمایید.