کمیته راهبردی

ریاست کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد جواد کارگر

 

اعضای کمیته راهبردی:

 

     مهندس جبیب اله اصغری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

     مهدنس رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران

   دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

     مهندس محمد حسین پاشنه طلا، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات

   دکتر حسن پورشاطری، مدیرعامل گروه فناوری بنا

     دکتر عزیزاله جعفری، معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

     دکتر نصراله جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

     دکتر علی حاجی کتابی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

     دکتر جعفر حبیبی، ریاست انجمن کامپیوتر ایران

     دکتر علی حسنی، معاونت پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

    دکتر سید مهدی سجادی فر، معاون پژوهشی مرکز سیاست های علمی کشور

     دکتر صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

     دکترعلی اصغر عمیدیان، معاون محترم وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

     دکتر غلامعلی منتظر، معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان

     دکتر سید مرتضی موسویان، ریاست مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی