لیست مقالات برتر

به اطلاع نویسندگان و علاقه مندان کنفرانس بین المللی وب پژوهی می رساند، مقالات برتر سومین دوره کنفرانس مشخص شدند.

جهت تعیین مقالات برتر، 3 معیار مورد ارزیابی قرار گرفته است: 1- امتیازات داوری ها 2- امتیاز روسای پنل ها در هنگام ارائه شفاهی 3- امتیاز مخاطبین
بر این اساس و به منظور جذب حداکثری مقالاتی که استعداد چاپ در مجلات را دارند، 3 جدول تهیه شده است.

جدول 1 مقالات اول در هر محور هستند و جدول 2 و3 مقالاتی هستند که پس از مقالات جدول 1، نمره خوبی در مجموع کسب کرده اند ( نمرات جدول 2 بالاتر از جدول 3 می باشد).
مقالاتی که به عنوان مقاله منتخب تعیین می شوند این شانس را دارند که در مجلات مرتبط کنفرانس منتشر شوند اما باید رویه های آن را طی نمایند. نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند که حداقل باید مقاله خود جهت انتشار در مجله را حداقل 30% تغییر داده و بهبود دهند و استانداردهای لازم مقالات علمی-پژوهشی را دقیقا رعایت نمایند. با توجه به اینکه مقالات مجلات علمی-پژوهشی به حداقل 3 داور ارجاع می شود، مقالات منتخب کنفرانس با نظر سردبیر مجله به 1 تا 2 داور جهت ارزیابی ارسال می شود.
به نویسندگان  منتخب محترم، تا 16 خرداد 96 فرصت داده می شود نسخه اصلاح شده و ارتقاء داده شده خود را آماده
و  نسخه نهايي را به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.بديهي است به مقالاتي كه بعد از اين تاريخ دريافت شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.  از حوالی این تاریخ، نویسندگان محترم به مجلات مرتبط لینک شده و فرآیندها را از طریق آن مجلات دنبال خواهند کرد.
نظر به اینکه 3 جدول از مقالات منتخب تعیین شده است، اولویت اول با جدول 1 و بعد جدول 2 و نهایتا جدول 3 است. چنانچه نویسندگان جدول 1 به هر دلیلی مقاله خود را برای مجلات آماده نکنند نویسندگان جدول 2 و3 شانس بیشتری برای انتشار مقالاتشان در مجلات خواهند داشت.
نظر به اینکه مجله بین المللی وب پژوهی نیز امسال فعالیت خود را آغاز کرده است، در نظر است 2 شماره پیاپی این مجله نیز چاپ شود که بین 8 تا 10 مقاله منتخب می توانند در این مجله چاپ شوند. با این احتساب، به نظر می رسد نویسندگان جدول های 2 و3 نیز در صورت بهبود مقالاتشان، شانس چاپ در مجله را خواهند داشت.

جدول 1

 

جدول 2

جدول 3