فعال شدن پنل ارسال مقالات به IEEE

 • فعال شدن پنل ارسال مقالات به IEEE

  به اطلاع آن دسته از نويسندگان محترمي كه مقالات آنها به صورت لاتين بوده و به شكل شفاهي پذيرش شده اند مي رساند، پنل ارسال مقالات به IEEE فعال شده است. در لينك زير طبق راهنمايي كه قرار داده شده است، ابتدا فايل PDF مقاله شما در سيستمي كه هدايت مي شويد ساخته شده و بعدا مرحله كپي رايت را انجام مي دهيد.
  مراحل در صفحه زير توضيح داده شده است و ساده است. با اين حال اگر مشكلي داشتيد در ساعات اداري با دبيرخانه تماس بگيريد.
  توجه داشته باشيد مهلت تكميل مراحل تا پايان روز يكشنبه ١٠ ارديبهشت مي باشد

  و چنانچه فردي مراحل مذكور را انجام ندهد، امكان ارسال مقاله وي به IEEE نيست.

  فرم ورود اطلاعات IEEE

مشروح خبر :

به اطلاع آن دسته از نويسندگان محترمي كه مقالات آنها به صورت لاتين بوده و به شكل شفاهي پذيرش شده اند مي رساند، پنل ارسال مقالات به IEEE فعال شده است. در لينك زير طبق راهنمايي كه قرار داده شده است، ابتدا فايل PDF مقاله شما در سيستمي كه هدايت مي شويد ساخته شده و بعدا مرحله كپي رايت را انجام مي دهيد.
مراحل در صفحه زير توضيح داده شده است و ساده است. با اين حال اگر مشكلي داشتيد در ساعات اداري با دبيرخانه تماس بگيريد.
توجه داشته باشيد مهلت تكميل مراحل تا پايان روز يكشنبه ١٠ ارديبهشت مي باشد

و چنانچه فردي مراحل مذكور را انجام ندهد، امكان ارسال مقاله وي به IEEE نيست.

فرم ورود اطلاعات IEEE