پنل ها و کارگاه های آموزشی

پنل ها و کارگاه های آموزشی

پنل های ویژه که تا این لحظه پیشنهاد آنها دریافت شده است:

  •  ˜پنل راه های افزایش رویت پذیری محتویات علمی فارسی در وب ( ارائه دهنده: خانم دکتر فاطمه عظیم زاده- رئیس پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID )
  • ˜ معرفی ابزارها و پکیج های اینترنت اشیاء و اجرای یک شبیه سازی نمونه ( ارائه دهنده: مهندس هادی خادمی- دانشگاه علم و فرهنگ)
  • ˜ IT as a Service  (ارائه دهنده: مهندس هادی ناصری- بخش خصوصی و مدرس در دانشگاه علم و فرهنگ)
  •  برگزاری بخش پایان نامه برتر دانشجویی در حوزه وب
  • œ برگزاری نمایشگاه جنبی محصولات دانش بنیان در حوزه وب