کمیته راهبردی

ریاست کنفرانس: دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمد جواد کارگر

 

اعضای کمیته راهبردی:

 

     مهندس جبیب اله اصغری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی

   دکتر محمد صادق بیجندی، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی

  دکتر حسن پورشاطری، مدیرعامل گروه فناوری بنا

     دکتر عزیزاله جعفری، معاون پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

     دکتر نصراله جهانگرد، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران

     دکتر علی حاجی کتابی، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی

     دکتر علی حسنی، معاونت پشتیبانی دانشگاه علم و فرهنگ

      دکتر صادق عباسی شاهکوه، معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

     دکتر غلامعلی منتظر، معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان

     دکتر سید مرتضی موسویان، ریاست مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    دکتر ستار هاشمی، معاون سازمان ارتباطات زیرساخت

 خسرو سلجوقی، سازمان فناوری اطلاعات ایران

  دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی سیاست های علمی کشور

                 حمیدرضا چراغی، مدیر MAGFA