هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 

ردیف

ثبت نام در کنفرانس

تاریخ

هزینه کنفرانس (تومان)

1

دانشجویان، اساتید دانشگاه  و ثبت نام گروهی (دو نفر و بیشتر)

از اکنون تا 25 اسفند ماه 1395

(ثبت نام عادی)

200،000

2

عادی

400،000

3

دانشجویان، اساتید دانشگاه  و ثبت نام گروهی (دو نفر و بیشتر)

از 25 اسفند ماه 1395 تا

16 فروردین ماه 1396

(ثبت نام با تاخیر)

225،000

4

عادی

450،000

5

دانشجویان، اساتید دانشگاه  و ثبت نام گروهی (دو نفر و بیشتر)

30 فروردین ماه 1396

(ثبت نام در محل)

250،000

6

عادی

500،000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه: دانشجویان محترم خواهشمند است اسکن کارت دانشجویی خود را به ایمیل کنفرانس ارسال نمایید، و آن را در روز کنفراس همراه داشته باشید. در عنوان ایمیل خود، کلمه کارت دانشجویی به همراه کد مقاله خود را درج نمایید.