فرمت تهیه اسلاید و پوستر کنفرانس

نحوه تنظیم و فرمت فایل های ارائه شفاهی و پوستر

  • مقالات به دو صورت شفاهی و پوستر پذیرفته شده اند.
  • به منظور پذیرش نهایی مقالات لازم است تا هزینه مربوط به ثبت نام برای هر مقاله توسط یکی از نویسندگان مقاله به حساب کنفرانس پرداخت گردد. در غیر اینصورت مقاله مربوطه از لیست مقالات پذیرفته شده در کنفرانس خارج خواهد شد.
  • ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی/پوستر) در کنفرانس الزامی است. در غیر اینصورت مقاله مربوطه از لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس خارج خواهد شد.
  • مدت زمان ارائه برای مقالات شفاهی 15 دقیقه است.
  • برای مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده اند حضور یکی از نویسندگان در زمان مقرر الزامی است.

 

اطلاعات تکمیلی و فرمت تهیه پوستر و اسلاید به زودی در این بخش قرار داده خواهد شد. لطفا خبرهای سایت کنفرانس و یا تلگرام را دنبال نمایید.