مقالات برتر چهارمین کنفرانس وب پژوهی

به اطلاع نویسندگان و علاقه مندان کنفرانس بین المللی وب پژوهی می رساند، مقالات برتر چهارمین دوره کنفرانس مشخص شدند.

جهت تعیین مقالات برتر،  هم امتیازات داوری ها و هم امتیاز ارائه در نظر گرفته شده است.
بر این اساس و به منظور جذب حداکثری مقالاتی که استعداد چاپ در مجلات را دارند، 2 جدول تهیه شده است.

جدول 1 مقالاتی هستند که به نسبت بقیه مجموع نمرات بیشتری کسب کرده اند. ممکن است در یک محور چند مقاله حدنصاب را کسب کرده باشد و در برخی موارد در یک محور مقاله ای به دلیل نرسیدن به حد نصاب انتخاب نشده باشد.
مقالاتی که به عنوان مقاله منتخب تعیین می شوند این شانس را دارند که در مجلات مرتبط کنفرانس منتشر شوند اما باید رویه های آن را طی نمایند. نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند که  باید مقاله خود جهت انتشار در مجله را حداقل 30% تغییر داده و بهبود دهند و استانداردهای لازم مقالات علمی-پژوهشی را دقیقا رعایت نمایند. با توجه به اینکه مقالات مجلات علمی-پژوهشی به حداقل 3 داور ارجاع می شود، مقالات منتخب کنفرانس با نظر سردبیر مجله به 1 تا 2 داور جهت ارزیابی ارسال می شود.
به نویسندگان  منتخب محترم، تا 5 خرداد 97 فرصت داده می شود نسخه اصلاح شده و ارتقاء داده شده خود را آماده 
و  نسخه نهايي را به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند.بديهي است مقالاتي كه بعد از اين تاريخ دريافت شوند به شماره بعدی مجله نخواهند رسید.  

در جدول 2 نیز چندین مقاله که به حد نصاب نرسیدند اما در صورت بهبود مقاله و شرایط ذکر شده فوق، شانس پذیرش در مجله را دارند لیست شده است. لذا به این نویسندگان نیز فرصت داده می شود تا مقاله خود را بهبود داده و پس از 30% تغییر به مجله ارسال نمایند.

نکته مهم: با توجه به اینکه کیفیت مقاله برای چاپ در مجله، حتما باید در سطح علمی- پژوهشی باشد چنانچه از بین سایر مقالات پذیرش شده در کنفرانس امکان ارتقاء مقاله و استاندارد کردن آن برای مجله وجود داشته باشد، از پذیرش مقالات آپدیت شده استقبال می شود. مقالات دریافتی طبق استانداردهای مجلات علمی پژوهشی مجددا داوری می گردد.

جدول 1

 

جدول 2