اعلام زمان بندی ارائه مقالات شفاهی

  • اعلام زمان بندی ارائه مقالات شفاهی

    به اطلاع می رساند که برنامه زمانبندی ارائه های شفاهی پنجمین کنفرانس وب پژوهی از سوی دبیرخانه کنفرانس وب پژوهی اعلام شد. برای مطالعه برنامه زمان بندی به بخش زمان بندی کنفرانس مراجعه نمایید.

مشروح خبر :

به اطلاع می رساند که برنامه زمانبندی ارائه های شفاهی پنجمین کنفرانس وب پژوهی از سوی دبیرخانه کنفرانس وب پژوهی اعلام شد. برای مطالعه برنامه زمان بندی به بخش زمان بندی کنفرانس مراجعه نمایید.