کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    نویسندگان و علاقه مندان کنفرانس بین المللی وب پزوهی و همچنین مباحث مربوط به وب از طریق تلگرام با آیدی webresearch@ و در اینستاگرام با آیدی wwwconference@     می توانید با ما در ارتباط بیشتری باشید

مشروح خبر :

نویسندگان و علاقه مندان کنفرانس بین المللی وب پزوهی و مباحث مربوط به وب  از طریق تلگرام با آیدی webresearch@ و در اینستاگرام با آیدی wwwconference@ می توانید با ما در ارتباط بیشتری باشید