فرصت ویژه برای نویسندگان مقالات در کنفرانس وب پژوهی

  • فرصت ویژه برای نویسندگان مقالات در کنفرانس وب پژوهی

    شانس انتشار مقالات با کیفیت تر در مجله وب پژوهی قبل از کنفرانس برای نویسندگان به وجود آمده است. 

مشروح خبر :

همانطور که احیانا مستحضر هستید، علاوه بر کنفرانس وب پژوهی، مجله وب پژوهی نیز از ابتدای سال جاری راه اندازی شده است. در سال گذشته، نسخه توسعه یافته مقالات منتخب کنفرانس در مجله وب پژوهی منتشر شدند. لذا مقالات منتخب دو امتیاز جداگانه کسب کرده اند. یکی در کنفرانس و دیگری در مجله.
امسال مایل هستیم به تعداد بیشتری از مقالات پذیرفته شده در کنفرانس، شانس انتشار نسخه توسعه یافته  را در مجله وب پژوهی اعطا کنیم.
به همین دلیل، در صورتیکه کیفیت مقالات مناسب باشد قصد داریم حداقل 2 ویژه نامه در مجله داشته باشیم که یکی از آنها قبل از کنفرانس منتشر شود و دیگری بعد از کنفرانس.
بنابراین نویسندگانی که موفق شوند مقاله با کیفیتی نوشته و در دی ماه آن را به کنفرانس ارسال کنند در صورت کسب امتیاز حدنصاب، شانس انتشار در مجله وب پژوهی نیز دارند. اين شماره انشالله قبل از كنفرانس منتشر مي شود.در ضمن ارسال مقالات به زبان فارسی نیز در این مرحله برای استفاده از این امتیاز امکان پذیر می باشد.
در صورت سوال یا ابهام از طریق راه های تماس با ما در سایت  کنفرانس وب پژوهی از ما بپرسید.