برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
    چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با حضور میهمانان خارجی، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه وب در روزهای 5 و 6 اردیبهشت در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. آقای دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و مهندس جهانگرد معاون نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سخنرانان افتتاحیه کنفرانس بودند.
    در طی دو روز برگزاری کنفرانس، دو سخنران کلیدی، یک پنل آینده وب، 9 پنل ارائه شفاهی مقالات و 5 کارگاه آموزشی برگزار گردید.
    برگزاری کنفرانس در خبرگزاری های مختلف من جمله ایسنا، مهر، سینا، سایت های خبری علمی و بخش های خبری صدا و سیما بازتاب داشت

مشروح خبر :

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی با حضور میهمانان خارجی، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه وب در روزهای 5 و 6 اردیبهشت در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. آقای دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی و مهندس جهانگرد معاون نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سخنرانان افتتاحیه کنفرانس بودند.
در طی دو روز برگزاری کنفرانس، دو سخنران کلیدی، یک پنل آینده وب، 9 پنل ارائه شفاهی مقالات و 5 کارگاه آموزشی برگزار گردید.
برگزاری کنفرانس در خبرگزاری های مختلف من جمله ایسنا، مهر، سینا، سایت های خبری علمی و بخش های خبری صدا و سیما بازتاب داشت