مهندس جهانگرد سخنران مراسم افتتاحيه چهارمین دوره کنفرانس

  • مهندس جهانگرد سخنران مراسم افتتاحيه چهارمین دوره کنفرانس

    مهندس جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چهره نام آشناي حوزه IT كشور، سخنران مراسم افتتاحيه چهارمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی، چهارشنبه ٥ ارديبهشت ٩٧

مشروح خبر :

مهندس جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و چهره نام آشناي حوزه IT كشور سخنران مراسم افتتاحيه چهارمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی، چهارشنبه ٥ ارديبهشت ٩٧