آخرین تمدید ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • آخرین تمدید ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    پیرو درخواست های نویسندگان محترم مبنی بر اختصاص زمان بیشتری برای ارسال مقاله، مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی برای آخرین بار تا جمعه 11 اسفند تمدید می گردد.
    برای جزیات بیشتر اینجا کلیک کنید

مشروح خبر :

پیرو درخواست های نویسندگان محترم مبنی بر اختصاص زمان بیشتری برای ارسال مقاله، مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی برای آخرین بار تا جمعه 11 اسفند تمدید می گردد.
نظر به اینکه اعلام نتایج داوری تا 18 اسفند می باشد، نویسندگانی که پس از 4 اسفند مقاله ارسال می نمایند می بایست بابت دو داوری فوق العاده،  اندكي هزینه بيشتري جهت داوری  فوق العاده پرداخت نمایند که جزئیات آن به اطلاع نویسندگانی که مقاله ارسال می نمایند خواهد رسید.