انتشار مقالات منتخب چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در 3 مجله معتبر

  • انتشار مقالات منتخب چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در 3 مجله معتبر

    به اطلاع می رساند مقالات منتخب چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در 3 مجله معتبر زیر منتشر خواهد شد:

    مجله JIST جهاد دانشگاهی (علمی پژوهشی و نمایه Scopus)، مجله IJEBR (انتشارات IGI-Global و نمایه Q3 در Scopus) و مجله IJWR ( مجله بین المللی وب پژوهی- در آستانه علمی پژوهشی شدن)

مشروح خبر :

به اطلاع می رساند مقالات منتخب چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در 3 مجله معتبر زیر منتشر خواهد شد:

مجله JIST جهاد دانشگاهی (علمی پژوهشی و نمایه Scopus)، مجله IJEBR (انتشارات IGI-Global و نمایه Q3 در Scopus) و مجته IJWR ( مجله بین المللی وب پژوهی- در آستانه علمی پژوهشی شدن)

مقالات منتخب کنفرانس در هر محور توسط هیات داوران تعیین می شوند و سپس نویسندگان مربوطه می توانند با اعمال حداقل 30% تغییر در مقاله، طبق رویه تعریف شده مقالات خود را به مجلات فوق ارسال نمایند. مقالات منتخب کنفرانس بین المللی وب پژوهی شانس زیادی برای چاپ در مجلات فوق را خواهند داشت.