کانال وب پژوهی در تلگرام

مشروح خبر :

دانشگاهیان و پژوهشگران گرامی می توانند با عضویت در کانال وب پژوهی اخبار کنفرانس را پیگیری نمایند. آخرین اخبار کنفرانس از این کانال اعلام می شود.