تعریف محورهای جدید در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • تعریف محورهای جدید در چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    جلسه كميته علمي چهارمین كنفرانس بين المللي وب پژوهي عصر  روز 13 آبان ماه در مركز تحقيقات مخابرات ايران با حضور استاد كامبيز بديع، دكتر ياري،  دکتر کارگر، خانم دكتر تقي ياره،  خانم دكتر عظيم زاده، خانم دكتر طائفه محمودي به منظور تعيين محورهاي كنفرانس تشكيل گرديد.

    در اين جلسه پس از بيانات ارزشمند آقاي دكتر بديع و بحث و تبادل نظر در خصوص محورهاي كنفرانس، كل محورهاي كنفرانس در چهارمحور اصلی  جمع بندي شد كه در آنها ١٢ موضوع مختلف قرار گرفتند. 

    برای دیدن مشروح خبر بر روی عنوان خبر کلیک نمایید.

مشروح خبر :

جلسه كميته چهارمین علمي كنفرانس بين المللي وب پژوهي عصر  روز 13 آبان ماه در مركز تحقيقات مخابرات ايران با حضور استاد كامبيز بديع، دكتر ياري،  دکتر کارگر، خانم دكتر تقي ياره،  خانم دكتر عظيم زاده، خانم دكتر طائفه محمودي به منظور تعيين محورهاي كنفرانس تشكيل گرديد.

در اين جلسه پس از بيانات ارزشمند آقاي دكتر بديع و بحث و تبادل نظر در خصوص محورهاي كنفرانس، كل محورهاي كنفرانس در چهار محور اصلی جمع بندي شد كه در آنها ١٢ موضوع مختلف قرار گرفتند:

بر اساس محورهاي لاتين تعريف شده، محورهاي فارسي به شكل زير قابل تعريف هستند. 

محور بنيادي
وب كاوي ، بازيابي و تحليل وب
وب معنايي
مدل سازي كاربر و شخصي سازي

محور كاربردي
وب أشياء،  رايانش همراه و همه جا حاضر
 كاربرست هاي سايبري
شبكه هاي اجتماعي

محور معماري
سكوهاي رايانش ابري، انبوه و توزيعي 
سكوها و ابزارهاي نرم افزاري وب 

محور پشتیبانی
اقتصاد، درآمد زايي و بازارهاي برخط در وب
وب و جامعه 
امنيت، حريم خصوصي و سياست گذاري در وب
رسانه و ارتباط شناسي وب

 

اسامی محورها به لاتین به شرح ذیل است:

Fundamental

F1. Web Retrieval, Mining and Analytics

F.2 Semantic Web

F.3 User modeling and Personalization

 

Application

A1. Web of Things, Mobile and Ubiquitous Computing

A2. Cyber Applications

A3. Social Networks

 

Architecture

R1. Distributed, Massive, and Cloud Computing Platforms

R2. Web Software Platforms and tools

 

Logistics

L1. Web Economics, Monetisation, and Online Markets

L2. Web and Society

L3. Web Security and Policy Making

L4. Web Communication and Media