تمدید ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • تمدید ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    نظر به درخواست های زیادی که در خصوص تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دریافت شده است، مهلت ارسال مقاله تا پنجم فروردین 1400 تمدید شده است. جزئیات بیشتر را در کانال تلگرام کنفرانس webresearch@ دنبال نمائید.

    برای دیدن مشروح خبر بر روی عنوان خبر کلیک نمائید.

مشروح خبر :

نظر به درخواست های زیادی که در خصوص تمدید مهلت ارسال مقاله به هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دریافت شده است، مهلت ارسال مقاله تا پنجم فروردین 1400 تمدید می گردد. در تلاش هستیم داوری مقالاتی که تا بازه اول اسفند ارسال شده اند، زودتر از زمان رسمی اعلام نتایج، به نویسندگان ابلاغ شود. جزئیات اخبار کنفرانس را از طریق کانال تلگرام کنفرانس وب پژوهی webresearch@ دنبال نمائید.