تمدید مهلت ارسال مقاله به شماره بعدی مجله وب پژوهی

  • تمدید مهلت ارسال مقاله به شماره بعدی مجله وب پژوهی

    مهلت ارسال مقاله به مجله وب پژوهی برای انتشار در شماره اول سال 2021 تا 11 دی ماه تمدید شده است.

    برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی عنوان خبر کلیک نمایید.

مشروح خبر :

مهلت ارسال مقاله به مجله وب پژوهی برای انتشار در شماره اول سال 2021 تا 11 دی ماه تمدید شده است. مجله وب پژوهی یک مجله رایگان است که تاکنون نمایه های Google Scholar، SIDو DOAJ را اخذ کرده است.

شماره اول سال 2021 مجله وب پژوهی در سه ماهه اول سال 2021 منتشر می شود. لازم به ذکر است سامانه مجله وب پژوهی از کنفرانس وب پژوهی جداست.  برای کسب اطلاعات بیشتر و همینطور ارسال مقاله به وبگاه مجله وب پژوهی مراجعه نمائید.