تایید هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط ISC

  • تایید هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط ISC

    هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  قرار گرفت. بنابراین همانند ادوار گذشته کنفرانس بین المللی وب پژوهی، هفتمین دوره کنفرانس نیز در پایگاه های ISC، SID و IEEE نمایه می شود.  کد اختصاصی ISC به هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی 93782-00201 می باشد.

مشروح خبر :

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  قرار گرفت. بنابراین همانند ادوار گذشته کنفرانس بین المللی وب پژوهی، هفتمین دوره کنفرانس نیز در پایگاه های ISC، SID و IEEE نمایه می شود. کد اختصاصی ISC به هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی 93782-00201 می باشد.

لازم به ذکر است کلیه مقالات فارسی پذیرفته شده در پایگاه های ISC و SID نمایه می شوند و مقالات انگلیسی به پایگاه IEEE Xplore جهت نمایه سازی ارسال می شوند.