تایید هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

  • تایید هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE

    هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE تایید شد. به این ترتیب، کلیه مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس وب پژوهی جهت نمایه سازی به IEEE Xplore ارسال می گردد.

مشروح خبر :

هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE تایید شد. به این ترتیب، کلیه مقالات انگلیسی پذیرفته شده در کنفرانس وب پژوهی جهت نمایه سازی به IEEE Xplore ارسال می گردد. قبلا نیز مقالات ادوار گذشته کنفرانس وب پژوهی در IEEE Xplore نمایه شده اند که در نشانی زیر در سایت IEEE Xplore قابل دسترس هستند:

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/1813724/all-proceedings

ضمنا IEEE پس از تایید هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، اطلاعات کنفرانس را در تقویم IEEE به نشانی زیر درج کرده است:

https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/51868