برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ های 29 و 30 اردیبهشت 1400 در دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار می شود.

مشروح خبر :

پس از شش دوره برگزاری کنفرانس بین المللی وب پژوهی و نمایه سازی کنفرانس در پایگاه های مهم ملی نیز SID و ISC و همینطور نمایه سازی در پایگاه بین المللی IEEE Xplore ، هفتمین دوره کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ های 29 و 30 اردیبهشت 1400 در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می شود.

امیدوارم هستیم شرایط بحران کرونا تا پایان اردیبهشت 1400 مرتفع شده باشد تا بتوانیم کنفرانس را به شکل حضوری برگزار نمائیم. در صورتیکه به هر دلیلی امکان برگزاری کنفرانس به شکل حضوری مقدور نباشد، با اطلاع رسانی های قبلی کنفرانس به شکل مجازی برگزار می گردد.