اطلاعيه مهم در خصوص دريافت گواهي مقالات

  • اطلاعيه مهم در خصوص دريافت گواهي مقالات

    ضمن تشکر از حضور گرم تمام پژوهشگران در ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي به اطلاع مي رساند جهت دريافت گواهي مقالات لطفا در فرم زير نسبت به ثبت آدرس پستي خود اقدام نماييد تا در اسرع وقت گواهي ها ارسال شود

    توجه داشته باشيد که گواهي تمام نويسندگان مقاله به آدرس داده شده در فرم، ارسال خواهد شد

    فرم ثبت آدرس پستي جهت دريافت گواهي مقالات

مشروح خبر :

ضمن تشکر از حضور گرم تمام پژوهشگران در ششمين کنفرانس بين المللي وب پژوهي به اطلاع مي رساند جهت دريافت گواهي مقالات لطفا در فرم زير نسبت به ثبت آدرس پستي خود اقدام نماييد تا در اسرع وقت گواهي ها ارسال شود

توجه داشته باشيد که گواهي تمام نويسندگان مقاله به آدرس داده شده در فرم، ارسال خواهد شد

فرم ثبت آدرس پستي جهت دريافت گواهي مقالات