اطلاعيه در خصوص مقالات منتخب ششمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

  • اطلاعيه در خصوص مقالات منتخب ششمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

    ضمن تشكر از تمامي نويسندگان محترم و نويسندگاني كه مقاله آنها مورد پذيرش قرار گرفته است، به اطلاع مي رساند اسامي مقالاتي كه امتيازات نسبی بيشتری در داوری ها كسب كرده اند در این اطلاعیه اعلام می گردد.

    ضمن تبريك به نويسندگان مذكور، لازم است نويسندگان  و مخاطبين محترم به نكات مهم ارائه شده در متن اطلاعیه توجه داشته باشند.

    برای مشاهده متن خبر اینجا کلیک کنید

مشروح خبر :

اطلاعيه در خصوص مقالات منتخب ششمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

ضمن تشكر از تمامي نويسندگان محترم و نويسندگاني كه مقاله آنها مورد پذيرش قرار گرفته است، به اطلاع مي رساند اسامي مقالاتي كه امتيازات نسبی بيشتری در داوری ها كسب كرده اند به شرح ذيل اعلام می گردد. ضمن تبريك به نويسندگان مذكور،  لازم است نويسندگان  و مخاطبين محترم به نكات مهم زير توجه داشته باشند:

١- مقالات اعلام شده ذيل، لزوما به معنی منتخب شدن مقاله نيست چون در كنفرانس وب پژوهی علاوه بر نمره كسب شده در داوری، نمره ای كه در زمان ارائه داده می شود نيز تاثير دارد. نمره ارائه را معمولا دبير محوری مربوط به مقاله خواهد داد. اما با توجه به اينكه مقالات زير نمرات بيشتری را به شكل نسبی در داوری كسب كرده اند احتمال منتخب شدن آنها بالاست. اعلام مقالات منتخب به شكل رسمی بعد از برگزاری كنفرانس خواهد بود.

٢- انتخاب مقالات برتر بر اساس ميانگين امتيازات داوران صورت گرفته است.  ما مقالات برتر را در ٢ جدول آورده ايم كه جدول A مقالات با امتيازات نسبی بالاتر هستند و جدول B امتيازات نسبی كمتری نسبت به جدول A دارند. در واقع ٢ خوشه مقالات با امتياز نسبی بالاتر داريم. مقالات هر دو جدول شانس منتخب شدن دارند اما طبعا شانس مقالات جدول A بيشتر است. هرچند ممكن است نسخه توسعه يافته يك مقاله در جدول B نهايتا امتياز بيشتری نسبت به مقاله جدول A كسب كند. لذا همه چيز به كيفيت نسخه توسعه يافته مقاله دارد. ضمنا توجه داشته باشيد رديف های داخل جدول ها به ترتيب امتياز نيستند چون شرايط داوری و محورهای هر مقاله متفاوت است و نمی شود همه را يكسان ديد و sort كرد. لذا داده های داخل هر جدول را sort نشده فرض نماييد.

٣- مقالات برتر اعلام شده در صورت تمايل مي توانند نسخه توسعه يافته مقاله خود را جهت انتشار در مجله وب پژوهي ارسال نمايند. لذا اين نويسندگان دو مقاله و دو امتياز جداگانه خواهند داشت كه يكي بابت كنفرانس وب پژوهي و ديگری مربوط به مجله وب پژوهي است. 

٤- نويسندگان محترم توجه نمايند كه مجله وب پژوهي يك مجله رايگان است و هزينه اي بابت ارسال  يا داوری مقاله اخذ نمي شود. اطلاعات مجله به نشانی http://IJWR.usc.ac.ir  قابل دسترس است. ارسال مقالات توسعه يافته می بايست از طريق همين وب سايت صورت گيرد و زبان مجله نيز انگليسي مي باشد.

٥- برتر بودن مقاله به معني پذيرش قطعی در مجله وب پژوهي نيست. نسخه توسعه يافته بايد به مجله ارسال شود و در آنجا مسير داوری طي شود. به منظور تسريع در فرآيند داوری، مقالات برتر به همان داوراني تخصيص داده می شود كه آن مقاله را در كنفرانس داوری نموده اند.

٦- نويسندگان محترم علاقه مند می توانند تا مورخه ٢٢ فروردين ٩٩ نسبت به ارسال نسخه توسعه يافته خود اقدام نمايند. بعد از اين تاريخ نيز به مدت يك ماه پذيرش مقالات برتر  امكان پذير است اما در صورت پذيرش در شماره هاي بعدي مجله وب پژوهي منتشر مي شود. چنانچه از مقالات جدول B نيز تا اين تاريخ به مجله ارسال شود، در پروسه داوری قرار مي گيرد. دبيرخانه كنفرانس با نويسندگان محترم در طول اين ايام در تعامل خواهد بود.

٧- در نسخه توسعه يافته، مقاله بايد حداقل ٣٠٪؜ تغيير و بهبود داشته باشد و از نظر سرقت ادبي با مقاله ارسالي به كنفرانس حداقل تشابه را داشته باشد. در اين خصوص به ويژه نويسندگان محترم دانشجو با اساتيد خود و همينطور دبيرخانه كنفرانس وب پژوهي مشورت نمايند. راهنمايي هاي لازم به نويسندگان محترم انجام خواهد گرفت.

٨- پس از برگزاري كنفرانس و مشخص شدن مقالات منتخب به شكل رسمي، در صورت تمايل نويسندگان گواهي مقاله منتخب علاوه بر گواهي ارائه در كنفرانس توسط دبيرخانه كنفرانس صادر خواهد شد.

٩- امسال تعداد بيشتري مقاله ( پيرو درخواست هميشگي دانشجويان محترم كه از اساتيد مي خواهند برگه ها را با دست باز تصحيح كنند) بعنوان مقالات مستعد منتخب اعلام شده است تا به نويسندگان بيشتری فرصت داده شود تا روي مقالات خود كار كنند و نسخه توسعه يافته خود را ارسال نمايند. در اكثر مقالات اشكالات و كمبودهايي وجود دارد كه حتما بايد جهت انتشار در مجله رفع شود كه برخي از آنها به شكل كامنت به نويسندگان ابلاغ شده است.  حتي اگر افراد ديگري نيز احساس مي كنند مي توانند كيفيت مقالات خود را بالا ببرند در مجله وب پژوهي از آنها استقبال مي كنيم.

با آرزوي سالي خوب و پربركت كه توام با صحت و سلامت براي همگي باشد و از اين بحران كرونا به سلامت عبور كنيم. 

 

جدول A

جدول B