اطلاعیه مهم در خصوص نسخه نهایی مقالات کنفرانس وب پژوهی

مشروح خبر :

ضمن تبریک به تمام نویسندگانی که مقاله آنها در ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی مورد پذیرش قرار گرفته شده است. خواهشمند است موارد ذیل را به هنگام تهیه نسخه نهایی مقاله خود از نظر فرمت حتما رعایت فرمایید (فرمت مقالات کنفرانس را می توانید از بخش نویسندگان -> قالب مقالات دانلود کنید)

1- تمام مقالات فارسی بایستی در صفحه اول مقاله خود چکیده انگلیسی را درج نمایند(طبق فرمت کنفرانس)
موارد شامل"عنوان، چکیده، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگی نویسندگان( affiliation)، کلمات کلیدی " باید به انگلیسی درج شوند.

2- تمام مقالات باید دارای نام و نام خانوادگی نویسندگان، ایمیل نویسندگان و وابستگی آنان باشند. همچنین کافی است نویسنده مسئول را با یک ستاره در کنار نام وی مشخص نمایید.

3- فونت و سایز فونت ها در بخش های مختلف طبق فرمت کنفرانس باشد

4- در مقالات فارسی به جز بخش چکیده و کلمات کلیدی باید بقیه متن مقاله به صورت دو ستونی باشند. مقالات انگلیسی به جز عنوان دو ستونه هستند.

5- بخش ها طبق فرمت با شماره مشخص شوند. (مقالات انگلیسی اعداد یونانی طبق فرمت)

6- تمام شکل ها، جداول و الگوریتم ها باید دارای عنوان باشند.

7- تمام شکل ها، جداول و الگوریتم ها باید در متن به آنها ارجاع داده شده باشد. و باید این ارجاع  قبل از درج شکل و یا جدول باشد.

8- هیچ شکل و یا جدولی نباید بعد از مراجع قرار گیرد.

9- کیفیت عکس ها ...  مناسب باشد.

10- حتما عکس ها و جداول به صورت "in line with text" درج شوند.

11- در صورت بزرگ بودن عکس ها و جداول، آنها را به صورت تک ستونی قرار دهید و از کوچک کردن آنها و درج در یک ستون پرهیز کنید چون خوانایی نخواهند داشت.

12- فرمت مراجع در كنفرانس وب پژوهی بر اساس فرمت IEEE Conferences می باشد. رعايت سبك مراجع طبق استاندارد IEEE الزامی است.

13- در صورتی که مقاله دارای مراجع فارسی و انلگیسی هست ابتدا مقالات فارسی و سپس مقالات انگلیسی در بخش مراجع درج شود. شماره مراجع باید به دنبال هم باشند.

14- محدوديت تعداد صفحات در كنفرانس های IEEE برداشته شده است اما نويسندگان سعی كنند مقالات خود را زير ٨ صفحه تنظيم كنند.

15- فرمول ها حتما دارای شماره باشند و در متن به آنها ارجاع داده شود. (بهتر است فرمول ها در جدول درج شوند تا از جابه جا شدن فرمول ها جلوگیری شود)

16- فضای سفید اضافه در بین متون وجود نداشته باشد.

17- پانویس ها همگی در انتهای مقاله و بعد از مراجع درج شوند.