اطلاعيه تكميلي در خصوص اعلام نتايج مقالات ششمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي

مشروح خبر :

به استحضار نويسندگان محترم مقالات ششمين كنفرانس بين المللي وب پژوهي مي رساند، نتايج ارزيابي قسمت عمده اي از مقالات به نويسندگان  اعلام شده يا به تدريج امروز در حال اعلام است.
نويسندگان محترم مقالات از طريق سيستم Easychair ايميلي دريافت مي كنند كه نتيجه مقاله به آنها ابلاغ شده است. مهلت اصلاح مقالات و رفع اشكالات احتمالي تا پايان همين هفته يعني جمعه ٢٣ اسفند است و نويسندگان لازم است فرمت تعيين شده كنفرانس را براي ارسال نسخه نهايي مقالات رعايت نمايند.
نتايج درصد كمي از مقالات كه ارزيابي كامل داوري آنها نيامده است نيز ظرف ٤٨ ساعت آينده به نويسندگان محترم ابلاغ خواهد شد.
لازم به ذكر است در حال حاضر امكان بارگذاري نسخه نهايي وجود ندارد و زمان باز شدن سيستم Easychair جهت ارسال نسخه نهايي طي اطلاعيه اي اعلام خواهد شد.

نويسندگان محترم حتما اطلاعيه هاي بعدي دبيرخانه كنفرانس وب پژوهي را كه از طريق وب سايت كنفرانس و كانال تلگرام كنفرانس اعلام مي شود دنبال نماييد