اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج مقالات

  • اطلاعیه در خصوص اعلام نتایج مقالات

    نويسندگان محترم مقالات ششمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی
    متاسفانه اتفاقات مربوط به ويروس كرونا كه منجر به تعطيلی دانشگاه ها شد، تا حدود زيادی بر روی كار دبيرخانه كنفرانس وب پژوهی هم تاثير گذاشت. با وجود تعطيلی دانشگاه ها، دبيرخانه سعی كرده است به شكل مجازی پيگيری ها را انجام دهد.

    جهت مشاهده مشروح خبر اینجا کلیک کنید

مشروح خبر :

نويسندگان محترم مقالات ششمين كنفرانس بين المللی وب پژوهی
اميدواريم در اين شرايط ويژه ويروس كرونا همگی سالم و تندرست در كنار خانواده باشيد و همگی از اين بحران پيش آمده به سلامت عبور كنيم.
متاسفانه اتفاقات مربوط به ويروس كرونا كه منجر به تعطيلی دانشگاه ها شد، تا حدود زيادی بر روی كار دبيرخانه كنفرانس وب پژوهی هم تاثير گذاشت. با وجود تعطيلی دانشگاه ها، دبيرخانه سعی كرده است به شكل مجازی پيگيری ها را انجام دهد.
توجه داشته باشيد که بر روی هر مقاله بین 2 تا  3داوری انجام می شود. هم اكنون دبیرخانه در حال جمع بندی ارزيابی داوری های انجام شده می باشد و همزمان پيگير وصول مقالاتی كه داوری آنها كامل نشده است. در سالهای گذشته يك روز قبل از اعلام نتايج، جلسه كميته مركزی علمی ( دبيران محورهای كنفرانس) جهت ارزيابی نهايی برگزار می شد كه به دليل مشكل كرونا امسال برگزار نشد. به همین دلیل به شكل مجازی در حال دریافت فيدبك های دبيران محترم محورها هستيم.
در مجموع اميدواريم بتوانيم تا شنبه شب (17 اسفند 98 )، نتايج حجم قابل توجهی از مقالات را اعلام نماييم. به محض اعلام نتايج، ايميلي از سيستم Easychair دريافت خواهيد كرد.

اطلاعيه تكميلی در خصوص اعلام نتايج نيز شنبه اعلام خواهد شد.