تایید ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مرکزی

  • تایید ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مرکزی

    ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مرکزی مورد تایید قرار گرفت. پیشتر در اوایل آبان ماه سال جاری، کنفرانس وب پژوهی توسط IEEE بخش ایران مورد تایید قرار گرفته بود.

مشروح خبر :

ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی توسط IEEE مرکزی مورد تایید قرار گرفت. پیشتر در اوایل آبان ماه سال جاری، کنفرانس وب پژوهی توسط IEEE بخش ایران مورد تایید قرار گرفته بود.

با تایید رسمی IEEE مرکزی در آمریکا، بستر لازم برای نمایه سازی مقالات در پایگاه IEEE Xplore فراهم گردید تا برای پنجمین بار پیاپی با یاری خدا مقالات پذیرفته شده انگلیسی کنفرانس وب پژوهی در این پایگاه منتشر شوند.

جزئیات مراحلی که نویسندگان مقالات پذیرفته شده باید برای نمایه شدن در IEEE Xplore انجام دهند متعاقبا و در زمان های مقرر اعلام خواهد شد.