شروع مراحل اولیه برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

  • شروع مراحل اولیه برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

    با یاری خدا در حال برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی هستیم. تقویم پیشنهادی برگزاری ششمین دوره کنفرانس وب پژوهی روزهای 3-4 اردیبهشت 99 می باشد. اطلاعیه های تکمیلی به تدریج اعلام می گردد.

مشروح خبر :

با یاری خدا در حال برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی هستیم. تقویم پیشنهادی برگزاری ششمین دوره کنفرانس وب پژوهی روزهای 3-4 اردیبهشت 99 می باشد. اطلاعیه های تکمیلی به تدریج اعلام می گردد.