اعلام مقالات برتر و منتخب پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

 • اعلام مقالات برتر و منتخب پنجمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
   
  با پایان پنجمین دوره کنفرانس وب پژوهی و پس از ارائه مقالات، مقالات برتر و منتخب این دوره کنفرانس نیز مشخص شده اند. ملاک رتبه بندی، امتیاز داوران در زمان داوری مقالات و همچنین امتیاز کسب شده در زمان ارائه شفاهی بوده است.
  مقالات برتر و منتخب کنفرانس شانس انتشار مقاله توسعه یافته خود در مجله بین المللی وب پژوهی نیز دارند و این نویسندگان علاوه بر امتیاز انتشار مقاله در کنفرانس، شانس کسب امتیاز انتشار مقاله در مجله  را نیز دارند. 

  نویسندگان تا 18 خرداد مهلت دارند تا نسخه توسعه یافته مقاله خود را از طریق سامانه مجله وب پژوهی ارسال نمایید.

  برای مشاهده مشروح خبر و لیست مقالات کلیک کنید

   

   

مشروح خبر :

 
با پایان پنجمین دوره کنفرانس وب پژوهی و پس از ارائه مقالات، مقالات برتر و منتخب این دوره کنفرانس نیز مشخص شده اند. ملاک رتبه بندی، امتیاز داوران در زمان داوری مقالات و همچنین امتیاز کسب شده در زمان ارائه شفاهی بوده است.
مقالات برتر و منتخب کنفرانس شانس انتشار مقاله توسعه یافته خود در مجله بین المللی وب پژوهی نیز دارند و این نویسندگان علاوه بر امتیاز انتشار مقاله در کنفرانس، شانس کسب امتیاز انتشار مقاله در مجله  را نیز دارند. 
به منظور دادن شانس بیشتر به نویسندگان محترم، علاوه بر مقاله برتر در هر محور (نشست)، تعدادی از مقالات که امتیاز نسبتا مناسبی در مجنوع کسب کرده اند نیز اعلام شده اند. این نویسندگان نیز شانس قابل توجهی برای انتشار نسخه توسعه یافته مقاله خود در مجله وب پژوهی را دارند. به همین دلیل در ذیل، دو جدول را مشاهده می کنید. جدول 1 مقاله های برتر در هر محور است که رتبه اول را در آن محور کسب کرده اند و جدول 2 مقاله هایی هستند که امتیاز مناسبی کسب کرده و احتمالا رتبه دوم در هر محور را کسب کرده اند.

به برخی از نویسندگان ذیل، قبلا اطلاع رسانی شده و افرادی که مقاله توسعه یافته خود را ارسال کرده اند، مقاله آنها در دست ارزیابی است و در صورت تایید در شماره 2 مجله وب پژوهی منتشر می شوند. مابقی نویسندگانی که در جدول 1 و 2 لیست شده اند و مایل هستند از فرصت ایجاد شده استفاده نمایند، تا 18 خرداد مهلت دارند تا نسخه توسعه یافته مقاله خود را از طریق سامانه مجله وب پژوهی به نشانی http://ijwr.usc.ac.ir  ارسال نمایند. مقالات پذیرفته شده در شماره 3 مجله وب پژوهی چاپ خواهند شد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا با دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرید یا ایمیل ارسال نمایید.