فعال شدن پنل ارسال مقالات به IEEE

 • فعال شدن پنل ارسال مقالات به IEEE
  به اطلاع  آن دسته از نويسندگان محترمي كه مقالات آنها به صورت لاتين مورد پذيرش شده اند مي رساند، پنل ارسال مقالات به IEEE فعال شده است. در لينك زير طبق راهنمايي كه قرار داده شده است، ابتدا فايل PDF مقاله شما در سيستمي كه هدايت مي شويد ساخته شده و بعدا مرحله كپي رايت را انجام مي دهيد.
  مراحل در صفحه زير توضيح داده شده است و ساده است. با اين حال اگر مشكلي داشتيد در ساعات اداري  روزهاي شنبه و يكشنبه ١٤ و ١٥ ارديبهشت با دبيرخانه تماس حاصل فرماييد.
  توجه مهم: مهلت تكميل مراحل تا پايان روز یکشنبه 15 ارديبهشت 98 مي باشدو چنانچه فردي مراحل مذكور را انجام ندهد، امكان ارسال مقاله وي به IEEE نيست. 
  ضمنا نظر به اينكه جهت هزينه نمايه سازي مي بايست مبلغ تعيين شده توسط IEEE بخش ايران به حساب IEEE ايران واريز گردد، سهم هر مقاله طبق نامه اعلام شده از بخش ايران، مبلغ ٦٠ هزار تومان مي باشد. كنفرانس بصورت يكجا مبالغ را به حساب بخش ايران واريز مي كند. نويسندگان گرامي در همان پنل ثبت نام كنفرانس، رقم را به ٦٠ هزار تومان اصلاح كرده و در توضيح فقط كلمه IEEE و کد مقاله خود را قيد نموده و پرداخت را انجام دهند.

  فرم ورود اطلاعات IEEE (کلیک کنید)

مشروح خبر :

به اطلاع  آن دسته از نويسندگان محترمي كه مقالات آنها به صورت لاتين مورد پذيرش شده اند مي رساند، پنل ارسال مقالات به IEEE فعال شده است. در لينك زير طبق راهنمايي كه قرار داده شده است، ابتدا فايل PDF مقاله شما در سيستمي كه هدايت مي شويد ساخته شده و بعدا مرحله كپي رايت را انجام مي دهيد.
مراحل در صفحه زير توضيح داده شده است و ساده است. با اين حال اگر مشكلي داشتيد در ساعات اداري  روزهاي شنبه و يكشنبه ١٤ و ١٥ ارديبهشت با دبيرخانه تماس حاصل فرماييد.
توجه مهم:مهلت تكميل مراحل تا پايان روز یکشنبه 15 ارديبهشت 98 مي باشدو چنانچه فردي مراحل مذكور را انجام ندهد، امكان ارسال مقاله وي به IEEE نيست. 
ضمنا نظر به اينكه جهت هزينه نمايه سازي مي بايست مبلغ تعيين شده توسط IEEE بخش ايران به حساب IEEE ايران واريز گردد، سهم هر مقاله طبق نامه اعلام شده از بخش ايران، مبلغ ٦٠ هزار تومان مي باشد. كنفرانس بصورت يكجا مبالغ را به حساب بخش ايران واريز مي كند. نويسندگان گرامي در همان پنل ثبت نام كنفرانس، رقم را به ٦٠ هزار تومان اصلاح كرده و در توضيح فقط كلمه IEEE و کد مقاله خود را قيد نموده و پرداخت را انجام دهند.

فرم ورود اطلاعات IEEE (کلیک کنید)